جستجو
Filters

طبقه بندی سنگ های قیمتی

دوشنبه, 10 آبان 1400

بسیاری از افراد سنگ های قیمتی را بر اساس نوع آنها خریداری می نمایند
بعنوان مثال، آنها مایل به خرید زمرد، تروملین، و یا آمتیست می باشند.
اما مورد دیگری که ما در کسب و کار با سنگ های قیمتی دریافته ایم این است
که بیشتر مشتریان به رنگِ سنگ ها نیز توجه می کنند و تا زمانیکه سنگ مورد نظر از کیفیت خوبی برخوردار باشد،
به تنوع سنگ ها توجهی ندارند.
از آنجایکه رنگ مهمترین عامل برای مشتریان است، بهتر است تحقیق را دربارۀ رنگِ سنگ های قیمتی آغاز نماییم.
یافتن سنگ های قیمتی بر اساس رنگ امری دشوار است.
بنابراین برای افرادی که رنگ بخصوصی مد نظرشان است، فهرستی از سنگ های قیمتی بر اساس رنگ آماده نمودیم.
از آنجاییکه سنگ های قیمتی دارای صدها رنگ متنوع هستند، ما فهرستی از رنگ های اصلی و پایه و خانوادۀ آن رنگ را فراهم نمودیم.

نظر خود را درج نمایید